OK TAR - VABRIGA 2020

logo

OSNOVNI  PODACI

Adresa: 52465 Tar, Istarska 13
Tel: /
Email: marijanakocijancic@gmail.com
Web: /
Predsjednik: Darko Barolin
Tajnica: Marijana Kargolan
MB 01249665
OIB 17246088349
IBAN: /
Brzi kontakt: Marijana Kargolan, 098 830 430


NATJECATELJSKE  EKIPE

DJEVOJČICE - ŽL
MINIVOLLEY

Image